[Общи условия за ползване, плащане и доставка]

Prezentele Condiţii Generale sunt destinate reglementării relaţiilor dintre compania „BHV” OOD, oraşul Sofia, str. Veslets nr. 22, CUI BG131375006, reprezentată de către Veselin Koen, denumită în continuare FURNIZOR, şi clientul, denumit în continuare UTILIZATOR al magazinului electronic bhv-bg.com, proprietatea FURNIZORULUI, denumit în continuare „MAGAZINUL ELECTRONIC”.

 

bhv-bg.com este un MAGAZIN ELECTRONIC pentru vânzare de piese de schimb şi accesorii – pentru autoturisme LADA NIVA. Conţine oferte pentru articole care sunt clasificate în grupuri separate. Aceste oferte conţin informaţii, fotografii ale articolelor şi preţuri. Toate preţurile sunt finale şi includ TVA. Preţul în fiecare ofertă se referă la suma specificată în acesta şi NU include un preţ de livrare.

Pentru a căuta un anumit articol, există 2 (două) posibilităţi:
 
1. Prin „Selectaţi un grup de produse

2. Prin „Motorul complet de căutare de text”, în care în primul rând se indică numele articolului în limba bulgară.


Comanda unui articol necesită înregistrare, clientul fiind obligat să indice două nume, telefon exact şi valabil, adresa de livrare şi adresa de e-mail.

Indicarea unor date incorecte face comanda nealabilă şi „bhv-bg.com” nu este obligat să îndeplinească comanda.

Cererea de achiziţie este acceptată prin trimiterea unui mesaj către cel indicat de „bhv-bg.com”.


Contractul leagă „BHV” OOD, pentru livrare după confirmarea cererii la numărul de telefon indicat de Client sau prin adresa de e-mail specificată.

În caz de lipsa stocului disponibil al bunurilor comandate în cadrul zilei lucrătoare
„bhv-bg.com” va notifica pe Client cu privire la lipa sa prin trimiterea unui mesaj la adresa e-mail indicată de Client sau la numărul de telefon specificat.

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

 

„bhv-bg.com” se obligă:
 
1. Să transfere către Client proprietatea asupra bunurilor comandate pentru cumpărare de către acesta
să livreze la timp bunurile comandate pentru cumpărare.

2. Să verifice performanţa tehnică a fiecărui articol înainte de expediere (dacă este posibil fără a rupe ambalajul).

3. Garantăm că toate produsele sunt noi, neutilizate şi sigilate de către producător
 

Clientul se obligă: 


1. Să indice un număr de telefon corect şi valabil, adresa de livrare şi adresa de e-mail.

2. Să plătească preţul articolului.

3. Să plătească costul livrării, dacă este cazul.

4. Să asigure acces şi posibilitate de primire a articolului.

 

Termene de executare

1. Programul de lucru al MAGAZINULUI ELECTRONIC „bhv-bg.com” este de luni până vineri între orele 09:00 şi 17:30. Zilele nelucrătoare sunt sâmbătă, duminică şi sărbătorile oficiale. Pentru mai multe informaţii, puteţi trimite întrebările dumneavoastră la telefon +359888220889 sau +359888237754.

2. Comenzile sunt procesate şi executate în termen de 24 de ore de la punerea comenzii pe site-ul „bhv-bg.com”.

3. După trimiterea articolului de către „BHV” OOD , compania de curierat este responsabilă pentru livrarea la timp. 
 

Declaraţia şi protecţia datelor cu caracter personal
 

„BHV” OOD protejează datele personale ale Clientului care au devenit cunoscute la completarea formularului electronic pentru efectuarea unei cereri de cumpărare, această obligaţie fiind anulată în cazul în care Clientul a furnizat date incorecte.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, „BHV” OOD. poate utiliza datele cu caracter personal ale Utilizatorului numai în scopurile specificate în contract. Scopurile pentru care vor fi utilizate datele vor fi în conformitate cu legislaţia bulgară, instrumentele internaţionale aplicabile, etica Internetului, regulile morale şi bunele moravuri. 

„BHV” OOD se obligă să nu dezvăluie niciun fel de date personale despre Utilizator unor terțe părţi – autorităţi de stat, societăţi comerciale, persoane fizice şi altele, cu excepţia următoarelor cazuri: 

  • dacă a primit consimțământul scris explicit al utilizatorului;
  • informaţiile sunt solicitate de autorităţile publice sau de funcţionarii care, conform legislaţiei în vigoare, sunt autorizaţi să solicite şi să colecteze astfel de informaţii. 

 

Politica de protecţie a datelor cu caracter personal:
 
În ceea ce priveşte Legea privind protecţia generală a datelor (GDPR), oferim informaţii despre modul în care noi din „BHV” OOD. lucrăm cu datele dvs., precum şi despre drepturile pe care le aveţi în acest domeniu.
 
În funcţie de caz, „BHV” OOD prelucrează (sau poate prelucra) datele dvs. în următoarele condiţii:
 
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor „BHV” OOD privind contractul încheiat cu dumneavoastră pentru executarea unui serviciu/comandă;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea cerinţelor cuprinse în reglementarea juridică;
prelucrarea este în scopul furnizării de informaţii pe baza consimțământului explicit pentru solicitate/comandă, serviciu şi altele;
există una dintre celelalte condiţii prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulament.
 
„BHV” OOD stochează datele dvs. în timpul termenului de serviciu/comandă şi după terminarea sa. În cazul unui contract, reglementările aplicabile obligă „BHV” OOD să stocheze datele dvs. pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în termeni de garanţie.  
 
La prelucrarea datelor dvs. „BHV” OOD încearcă să aplice standarde de securitate ridicate şi le oferă partenerilor, furnizorilor sau producătorilor numai atunci când este necesar pentru a executa contractul sau pentru a proteja drepturile şi interesele dvs. 
 
Pentru a asigura un control mai eficient al persoanelor fizice asupra datelor lor, Regulamentul le acordă o serie de drepturi, printre care: dreptul de informaţii, dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de anulare, dreptul de a limita procesarea, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie în luarea automată a deciziilor, dreptul de retragere a consimțământului acordat pentru prelucrare. Condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi sunt reglementate de articolul 7 alineatul (3) şi de Capitolul III (articolele 12-23) din Regulament.
 
Pentru informaţii şi probleme legate de politica de confidențialitate a „BHV” OOD ne puteţi contacta folosind datele de contact publicate p