Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма "Би Ейч Ви" ООД, гр. София, ул. Веслец № 22, ЕИК BG131375006, представлявано от Веселин Коен, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентът, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ на електронния магазин bhv-bg.com, собстеност на ДОСТАВЧИКЪТ наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

bhv-bg.com е ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за продажба на резервни авточасти  и аксесоари - за леки автомобили LADA NIVA. Съдържа оферти за артикули, които са класифицирани в отделни  конструктивни групи. Тези оферти съдържат  информация, снимки на съответните артикули и  цена. Всички цени са окончателни и включват ДДС. Цената във всяка оферта се отнася за указаното в нея количество и НЕ включва цена за доставка.

За търсене на даден артикул, са предоставени 2 (две) възможности :
 
1. Чрез "Избор на продуктова група

2. Чрез "Пълната текстова търсачка", в която първо се посочва наименованието на артикула на български език.


Поръчката на даден артикул изисква регистрация, клиентът се задължава да посочи две имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и email.

Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и “bhv-bg.com” не е обвързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до посочения от “bhv-bg.com”.


Договорът обвързва "Би Ейч Ви" ООД за доставка след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.

При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден
“bhv-bg.com” ще уведоми Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

 

“bhv-bg.com”  се задължава:
 
1. Да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
да достави в срок заявената за покупка стока .

2. Да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

3. Гарантираме, че всички продукти са нови, неупотребявани и запечатани от производителя.
 

Клиентът се задължава : 


1. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.

2. Да плати цената на стоката.

3. Да заплати разходите по доставката, при наличие на такива.

4. Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

Срокове за изпълнение

1. Работното време на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН “bhv-bg.com” е от Понеделник до Петък от 09:00 - 17:30. Почивни дни са събота, неделя и официалните почивни дни. За повече информация, може да изпращате вашите запитвания на телефон +359888220889 или +359888237754.

2. Поръчките се обработват и изпълняват до 24 часа от направената поръчка на сайта “bhv-bg.com”.

3. След изпращане на поръчката от "Би Ейч Ви" ООД , куриерската фирма е отговорна за доставката в срок. 
 

Декларация и защита на личните данни
 

"Би Ейч Ви" ООД защитава личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазването на действащото законодателство, "Би Ейч Ви" ООД може да използва личните данни за Потребител единствено и само за целите, предвидени в договора. Целите, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата за морала и добрите нрави. 

"Би Ейч Ви" ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица- държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

  • е получил изрично писмено съгласие на потребителя;
  • информацията е изискана от държавните органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. 

 

Политика за защита на личните данни:
 
Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от "Би Ейч Ви" ООД  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.
 
В зависимост от конкретния случай "Би Ейч Ви" ООД  обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:
 
обработката е необходима за изпълнение на задълженията на "Би Ейч Ви" ООД  по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.
 
"Би Ейч Ви" ООД  съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава "Би Ейч Ви" ООД  да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.  
 
При обработването на данните ви "Би Ейч Ви" ООД  се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси. 
 
С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.
 
За информация и въпроси, свързани с политиката на "Би Ейч Ви" ООД  за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

Последни новини

Възможност за уведомяване при наличност

За всеки неналичен продукт, вече можете да се запишете за уведомяване по имейл. Ако искате да се абонирате трябва да оставите мейл адрес. Тази опция не ви задължава по никакъв ...

Прочети още

Поръчки за всички възможни модели Лада от завода на АвтоВаз

Може да направите поръчка за части, които не намирате на сайта. Позвънете на нашия телефон и поръчайте! За повече информация, използвайте нашите телефони: 0888220889 и 088...

Прочети още